Administrasie

Hier kan jy enige vorm kry wat jy benodig.  Indien iets nie hier verskyn waarna jy opsoek is nie, kontak ons of stuur ‘n E-pos na info@htsjv.co.za

Jy kan sommmer op die E-pos-adres klik hierbo

AANSOEKVORMS

1.

INSKRYWINGS-en INLIGTINGSVORM 2022 – Druk op DIE skakel vir die inskrywingsvorm

2.

HERREGISTRASIE – Druk op DIE skakel vir die herregistrasievorm

( Die herregistrasie-vorm sal binnekort weer beskikbaar wees)

AFLAAIBARE DOKUMENTE

1.

BUSROETES – Druk op DIE skakel vir die busroetevorm

2.

AFWESIGHEID [ L6 ] – Druk op DIE skakel vir die afwesigheidsvorm

​Die vorm moet twee dae voor die afwesigheid ingehandig en goedgekeur word.

3.

ONDERWYSDEPARTEMENT SE AANLYN-REGISTRASIERIGLYNE – Druk op DIE skakel vir die registrasieriglyne

4.

GEDRAGSKODE – Druk op DIE skakel vir die vorm

5.

BROSJURE – Druk op DIE skakel vir die brosjure

6.

DEBIETORDER – Druk op DIE skakel vir die debietordervorm

7.

VRYWARINGSVORM – Druk op DIE skakel vir die vrywaringsvorm

ANDER DOKUMENTE

1.

AANMELDINGSVERSLAE EN AFWESIGHEIDSUITDRUKKE – Druk op DIE skakel vir die dokument

2.

BERGOORGANGBELEID – Druk op DIE skakel vir die dokument

3.

BERGROETE ONDERNEMINGSBRIEF – Druk op DIE skakel vir die dokument

4.

VRYWARINGSVORM VIR BERGROETE – Druk op DIE skakel vir die dokument

5.

DWELMGEBRUIK 2021 – Druk op DIE skakel vir die dokument

6.

COVID-19 isolasiebrief – Druk op DIE skakel vir die dokument

Copyright © 2021 HTS John Vorster. Alle Regte Voorbehou.