AKADEMIESE INLIGTING: 27/07/2021

Geagte JV-ouers / -voogde

Welkom terug by die tweede deel van die akademiese jaar. HTS John Vorster glo dat elke JV hierdie laaste twee kwartale voluit gaan benut om die maksimum akademiese prestasie te bewerkstellig. Ons JV-personeel is gereed vir groot akademiese insette en ons deel graag met u die volgende goeie nuus:

Druk op die skakel hieronder vir die volle nuusbrief

BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER VAN DIE BEHEERLIGGAAM

Geagte Ouers en Personeel

BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER VAN DIE BEHEELIGGAAM

Die verkiesing van die nuwe Beheerliggaam vir die termyn 2021 tot 2023 het gedurende April 2021 plaasgevind waarna die ampsdraers, naamlik die Voorsitter, Tesourier en Sekretaris deur die Beheerliggaam verkies en aangestel is. Die name van die lede van die Beheerliggaam en ampsdraers is reeds aan u bekend gemaak.

Druk op die skakel om die volledige brief te lees.

Kwartaal 3 oueromsendbrief

Welkom terug vir kwartaal 3. Ek hoop dat ouers en die leerders tyd saam kon spandeer en goed uitrus asook dat almal van u nog veilig en gesond is. Hiermee ook ons innige simpatie aan ouers en leerders wat in hierdie tyd siekte, hartseer en dood moet hanteer.

Die skool begin amptelik op Maandag, 26 Julie.

Druk op die skakel hieronder om die volledige oueromsendbrief te lees.