Ons Beheerliggaam

Voorsitter – Uitvoerend
Voorsitter - Menslike Hulpbronne

Dr Marlize Kantor

Ondervoorsitter – Uitvoerend
Voorsitter - eLeer en IT

Mnr Bennie Hurter

Sekretaris – Uitvoerend

Mev Retha Strydom

Tesourier – Uitvoerend

Mnr Gerhard Moolman

Hoof – Uitvoerend

Mev Antoinette Dowd

Adjunkhoof – Uitvoerend

Mnr Christo du Rand

Adjunkhoof – Uitvoerend

Mev Ilse Kritzinger

Adjunkhoof - Uitvoerend

Me. Esra Olwage

Beheerliggaamslid

Mnr Flip van Rooyen

Beheerliggaamslid

Mnr Charles French

Voorsitter – Bemarking, Beeldbou en Ouerskakeling

Mev Arlené Oosthuizen

Voorsitter - Solar en Vakverwante Inisiatiewe

Mnr Johannes de Vries

Voorsitter - Terreine & Veiligheid

Mnr Deon Hepburn

Koördineerder - Leerderkomitee

Mnr Peet van der Westhuizen

Terreine

Mnr Tulani Sihlangu

Voorsitter – Sport en Kultuur / Dissiplinêr

Mnr Jurie Walker

Copyright © 2021 HTS John Vorster. Alle Regte Voorbehou.