Ons Skooldrag

Skooldrag is ‘n baie belangrike aspek van die skool se beeld. Die HTS John Voster SKOOLDRAGBELEID moet te alle tye gevolg word.

Daar word op elke ouer en leerder versoek gedoen om te verseker dat skoolklere asook die JV-leerder netjies sal wees.  

HTS John Vorster skooldrag kan by

Totiusdal Handelshuis aangekoop word. www.handelshuis.co.za

Copyright © 2021 HTS John Vorster. Alle Regte Voorbehou.