Skoolfonds

Die finansiële kantoor hanteer alle finansies van die skool, insluitend skoolfondsbetalings.

Verskeie betalingsopsies word aangebied.

  • Skoolfondsrekeninge is vooruitbetaalbaar maar daar  word vergunning gemaak vir maandelikse afbetaling.   Skoolgeldrekeninge word maandeliks per e-pos aan ouers gestuur, indien u nie state ontvang nie, kontak die finansiële kantoor asseblief.

Die skoolgelde vir die jaar 2021 is R22 674.00

Skoolgelde moet voor die 7de van elke maand betaal word vanaf 1 Januarie tot 1 November 2021  

Die eerste betaling moet reeds gedoen word voor die skool begin in Januarie.

 

Maandelikse bedrag vir Gr 8 tot 11 leerders R2 062.00 pm en Gr 12 R2 267.40 hulle betaling geskied net tot 1 Oktober 2021

R800 korting word gegee indien skoolgeld vereffen word teen 28 Februarie 2021

 ‘n R800 gesinskorting word ook gegee vir die 2de, 3de … kind in die skool van dieselfde biologiese ouers

Die skool se bankbesonderhede is:

 

ABSA

BEN SWART-TAK

TAKKODE:  334 645

REKENINGNOMMER:  90750569

 

VERWYSINGSNOMMER:  _____________ (U KIND SE TOELATINGSNOMMER, DIT IS UITERS BELANGRIK AANGESIEN ONS DIT GEBRUIK OM DIE GELD TE ALLOKEER TEEN U REKENING)

 

Uitsluitings

  • Inligtingstegnologie word na-ure aangebied as addisionele vak teen R3 300 per jaar;

        betaalbaar oor 10 maande vir graad 10 & 11 (Januarie – Oktober)

        betaalbaar oor 9 maande vir graad 12 (Januarie – September)

  • Indien ‘n leerder gedurende die jaar die Inligtingstegnologieklasse sou staak, sal die klasgelde steeds betaalbaar bly.

  • Toere word opsioneel aangebied en sal waar moontlik gedeeltelik deur die skoolfonds gedek word, en gedeeltelik deur die ouers befonds word; en

  • Matriekafskeid sal ook slegs gedeeltelik befonds word en gedeeltelik deur die ouers befonds word.

 

 Finansiële Resolusies
Druk op  DIE skakel vir die vorm.   
 

Me Astrid van Oostveen

Finansies
012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Mev Ilza van Rensburg

Finansies
012 332 1760/1/2 & 332 3701/2

Copyright © 2021 HTS John Vorster. Alle Regte Voorbehou.